Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

V souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m
pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24. a 25. května 2019, první zasedání okrskové volební komise, které se skuteční dne 2. 5. 2019 v 18 hodin, v budově Otmíče č.p. 16. Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.
V Otmíčích dne 29. 4. 2019

Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče