Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 11.12.2018

Místo konání: Obec Otmíče –místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání:  11. 12. 2018 od 18,00 hodin


Navržený program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • Schválení programu
 • Kontrola minulého zápisu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Doručená pošta
 • Rozpočtové opatření 2018
 • Rozpočet  2019
 • Inventarizace 2018
 • Schválení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
 • Směrnice obce Otmíče
 • Nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
 • Žádost o dotaci na MMR
 • Různé
 • Diskuse

 

V Otmíčích, dne 4. 12. 2018

 

Diana Hrdličková

 starostka obce Otmíče

 


Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 12. 2018

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis