Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 11.9.2018

Doba konání:  11. 9. 2018 od 18,00 hodin

Navržený program:

  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Schválení programu
  • Kontrola zápisu
  • Kontrola plnění usnesení
  • Doručená pošta
  • Veřejnoprávní smlouva
  • Info nový Územní plán
  • Rozpočtová opatření 2018
  • Různé
  • Diskuse

 

V Otmíčích, dne 3. 9. 2018

 

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. 9. 2018

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis