Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 12.6.2018

Místo konání: Obec Otmíče –místní pohostinství, Otmíče čp. 16


Doba konání:  12. 6. 2018 od 18,00 hodin


Navržený program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • Schválení programu
 • Kontrola zápisu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Doručená pošta
 • Schválení počtu zastupitelů na další volební období
 • Schválení závěrečného účtu za rok 2017
 • Schválení účetní závěrky
 • Rozpočtová opatření 2018
 • Různé
 • Diskuse

 

V Otmíčích, dne 5. 6. 2018

Diana Hrdličková

                                                                           starostka obce Otmíče

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 6. 2018

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis