Komplexní pozemková úprava 4. května 2018

Vážení,

Pozemkový úřad Beroun zahájil v katastrálním území Otmíče komplexní pozemkovou úpravu. Nyní bychom s Vámi rádi rámcově projednali návrh nového uspořádání pozemků, odpovídající platným právním předpisům.

Jednání se uskuteční v pátek 4. května 2018 na Obecním úřadě v Otmíčích.

Můžete se dostavit kdykoliv v době od 09:30 do 12:30 a od 13:00 do 17:00. Prosíme Vás o účast.

V případě, že se jednání k pozemkové úpravě nemůžete zúčastnit, sdělte nám to, prosím, telefonicky předem na mobil 602 432 111. Dohodli bychom s Vámi další postup.
S pozdravem

Ing. Eva Homolková zástupce firmy


Ing. Josef Honz, 387 42 Lnáře, Zahorčice 2, IČ 48223981 Honz

PROJEKCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Vlastníkům pozemků zahrnutých do komplexní pozemkové úpravy
V Horní Plané dne 16.04.2018
Vyřizuje: Ing. Eva Homolková, tel. 602 432 111, email: evavondrakova@seznam.cz, homolkova@honz.eu
Věc: pozvánka na jednání