Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 13. 3. 2018

Místo konání: Obec Otmíče, místní hospoda, Otmíče čp. 16

 

Doba konání:  13. 3. 2018 od 18,00 hodin

 

Navržený program:

 

  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Schválení programu
  • Kontrola zápisu č.8/2017
  • Kontrola plnění usnesení
  • Dělení pozemku
  • Rozpočtová opatření
  • Dotace
  • Různé
  • Diskuse

 

V Otmíčích, dne 5. 3. 2018

 

Diana Hrdličková,v.r.

starostka obce Otmíče

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 3. 2018

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis