Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 19. 12. 2017

Místo konání: Obec Otmíče, místní hospoda, Otmíče čp. 16

Doba konání:  19. 12. 2017 od 18,30 hodin

 

Navržený program:

 


  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Schválení programu
  • Kontrola zápisu č.7/2017
  • Kontrola plnění usnesení
  • Odměny zastupitelé
  • Schválení Zadání územního plánu obce Otmíče
  • Různé
  • Diskuse

 

V Otmíčích, dne 11. 12. 2017

 

 

Diana Hrdličková,v.r.

                                                                        starostka obce Otmíče

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 12. 2017

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis