Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 26. 9. 2017

 

Místo konání: Obec Otmíče –místní pohostinství, Otmíče čp. 16

 

Doba konání:  26. 9. 2017 od 18,30 hodin

 

Navržený program:

 

  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Schválení programu
  • Kontrola zápisu č.5
  • Kontrola plnění usnesení
  • Doručená pošta
  • Pozemkové úpravy
  • Oprava havarijního stavbu střechy čp.16
  • Diskuse

 

V Otmíčích, dne 18. 9. 2017

 

Diana Hrdličková,v.r.

                                                                        starostka obce Otmíče

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 9. 2017

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis