Svolání prvního zasedání okrskové volební komise a oznámení o místě konání voleb

Obecní úřad Otmíče

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   konané ve dnech 20. a 21. října 2017. Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s § 14c odst. 1  písm. d)  zákona  č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1  pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.. První zasedání se uskuteční  dne 26.9.2017   v  18  hodin  v  budově  obecního úřadu   se   sídlem Otmíče  č.p. 16.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

Zveřejněno na úřední desce   dne 20. 9. 2017


 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta obce OTMÍČE

podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

oznamuje:

 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a

v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

 

2. Místem konání voleb

· ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v budově Otmíče čp. 16 pro voliče bydlící v obci Otmíče

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V Otmíčích dne 20.9.2017, Diana Hrdličková, v.r.

Starosta obce Otmíče