Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Obecní úřad Otmíče

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s § 14c odst. 1  písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017:

Počet okrsků :  1

Sídlo volebního okrsku č. 1 :     Otmíče čp. 16

                                                                      

V Otmíčích dne 29. 8. 2017

 

Hrdličková Diana, v.r.

Starostka obce Otmíče