Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 8. 6. 2017

 Místo konání: Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16

 

Doba konání:  8. 6. 2017 od 19,00 hodin

 

 

Navržený program:

  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Schválení programu
  • Kupní smlouva o převodu vlastnictví k čp.5
  • Smlouva o advokátní úschově finančních prostředků (prodej čp.5)
  • Diskuse

 

.

 

V Otmíčích, dne 31. 5. 2017

 

 

Diana Hrdličková,v.r.

starostka obce Otmíče

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31. 5. 2017

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková