Jmenování komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků ze dne 17.10.2016

celý PDF dokument ke stažení zde STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr Naše značka: SPU 511856/2016/37/Pro Spisová zn.: 2RP8678/2015-537203 Vyřizuje: Ing. Petr Procházka Tel: 602168867 E-mail: p.prochazka1@spucr.cz ID DS: […]

Veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu obce Otmíče

MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny územního plánu […]

Ceník vodného 2015

Cena vodného v obci Otmíče je v roce 2015 je stanovena na hodnotu 52,21Kč za kubický metr. Cena je uvedena již včetně DPH. Pro tento region stanovila tuto cenu firma VAK Beroun. Bližší informace najdete v dokumentu: >> vodné 2015 <<  

Změna úředních hodin MěÚ Hořovice

Upozorňujeme všechny občany obce Otmíče, že dne 31.12.2014 bude obec s rozšířenou působností Hořovice otevřena v době od 8 do 12 hodin. 2.11.2015 bude úřad zcela uzavřen. Během svátků lze očekávat v průběhu dovolených zvýšené zájmy o vydávání dokladů ( doklady vozidel, ŘP, OP, živností, stavebních povolení apod.). Pokud máte v plánu vyřizování podobných záležitostí, využijte již […]