Záměr obce Otmíče prodat pozemek

Obec Otmíče Otmíče čp.16, 267 51 Zdice Oznamuje a zveřejňuje v souladu s ust. § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: záměr obce Otmíče prodat pozemek pare. č. 263 o...