Poplatky za psa a komunální odpad 2018

Poplatek za svoz odpadu 500,- Kč – osoba s trvalým bydlištěm v obci 500,- Kč – osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost Poplatek za psa 50,- Kč – za jednoho psa a každého dalšího psa Na základě OZV č. 1/2016 je od poplatku za svoz odpadu osvobozena osoba, která a) je držitelem průkazu ZTP/P […]