Povinné čipování psů od roku 2020

Od ledna 2020 musí mít všichni psi v České republice pod kůží čip. Tuto povinnost ukládá jejich majitelům novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. Čip je identifikační znám...

Poplatky za psa a svoz odpadů 2019

Poplatek za svoz odpadu 500,- Kč – osoba s trvalým bydlištěm v obci 500,- Kč – osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost Poplatek za psa 50,- Kč – za jednoho psa a každého další...