Poplatky za psa a svoz odpadů 2019

Poplatek za svoz odpadu 500,- Kč – osoba s trvalým bydlištěm v obci 500,- Kč – osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost Poplatek za psa 50,- Kč – za jednoho psa a každého další...

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

Celá verze ve formátu PDF/A Návrh rozpočtuDobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovická na rok 2019 Rozpočet Dobrovolného ...