ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Organizace: 00509795 Obec Otmíče Číslo změny : 12 /2019 Ke dni : 28. 12. 2019 RO č. 12/2019 schváleno starostkou obce Otmíče dne 28.12.2019 Vyvěšeno na úřední des...

Ceník vodného 2020

Rok 2020 bez DPH 15% DPH 10% DPH Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 48,40 55,66 53,24 Rok 2019 bez DPH 15% DPH Kč/m3 Kč/m3 47,30 54,39...

Poplatek za svoz odpadu a psa 2020

Poplatek za svoz odpadu 600,- Kč – osoba s trvalým bydlištěm v obci 600,- Kč – osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost Poplatek za psa 50,- Kč – za jednoho psa a každé...