Poplatky za psa a komunální odpad 2015

Obec Otmíče – místní poplatky 2015 poplatek za psa 50 Kč / pes poplatek za komunální odpad 500 Kč platí osoba, která má v obci trvalý pobyt platí osoba, které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dní platí osoba, která podle […]

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Níže uvedené OPATŘENÍ A OZNÁMENÍ si stáhněte zde : MZ-vyhláška NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY   OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK – MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva 30. března 2015 od 17.30

POZVÁNKA na mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče Místo konání: Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16 Doba konání:  30. března 2015 od 17.30 hodin Navržený program: Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Schválení programu Dotace ze Středočeského kraje – FROM Doručená pošta Různé Diskuse V Otmíčích, dne 24. 3. 2014   Diana Hrdličková starostka obce […]

Oznámení o úmrtí

Sdělujeme všem občanům obce Otmíče, že dne 17.3.2015 zemřel neočekávaně starosta obce Lochovice – Ivan Komzák.  

Veřejná vyhláška – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Otmíče Ke stažení a zobrazení použijte tento odkaz Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. […]

Obecně závazná vyhláška 1/2015

Obecně závazná vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Otmíče Stažení dokumentu ve formátu PDF pokračujte ZDE.

Měšťan březen 2015

Časopis Měšťan pro březen 2015, který je zdarma vydávám Informačním centrem Hořovice si můžete prohlédnout přímo tady. Zabývá se Cyklostezka osek – Hořovice a sesutý břeh Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.). Domácí hospic dobrého pastýře Městská policie v MŠ […]