Záměr obce Otmíče prodat pozemek

Obec Otmíče Otmíče čp.16, 267 51 Zdice Oznamuje a zveřejňuje v souladu s ust. § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: záměr obce Otmíče prodat pozemek pare. č. 263 o...

Dětský den

V sobotu dne 25. 6. 2016 se koná zájezd do ZOO Praha. Odjezd autobusem v 8 hodin od autobusové čekárny. Vzhledem k již plnému obsazení autobusu se výletu mohou zúčastnit pouze ti, kdo se ...