Svoz nebezpečného odpadu 22.10.2016

  • znečištěné obaly od barev, olejů apod.
  • zářivky, výbojky
  • AKU – baterie
  • suché galvanické články – monočlánky
  • pneumatiky
  • televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
  • vyřazené léky
  • oleje, olejové filtry
  • lednice, mrazáky

sobota 22.10.2016

 13.25 až 13.45 a to dne 22.10.2016 na obvyklém sběrném místě.

Čas příjezdu na stanoviště je pouze orientační, dle množství odpadu.

V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 725 779 792

 

Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky.

Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Obecní úřad.

Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2012.

 

Všem občanům děkujeme za spolupráci a za   kladný vztah k životnímu prostředí.

 

AVE svoz nebezpečného odpadu