Záměr obce Otmíče prodat pozemek

Obec Otmíče

Otmíče čp.16, 267 51 Zdice

Oznamuje a zveřejňuje v souladu s ust. § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

v platném znění:

záměr obce Otmíče prodat pozemek
pare. č. 263 o výměře 145 m2,

který je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Beroun na LV č.10001 pro katastrální území Otmíče.

Případní zájemci se k záměru obce prodat výše uvedený pozemek mohou
vyjádřit nebo předložit své nabídky nejpozději na nejbližším veřejném zasedání

na prodej
obce Otmíče.

Vyvěšeno dne: 3. 8. 2016

celý PDF dokument je možné stáhnout zde