Dětský den

zebra

V sobotu dne 25. 6. 2016 se koná zájezd do ZOO Praha.

Odjezd autobusem v 8 hodin od autobusové čekárny. Vzhledem k již plnému obsazení autobusu se výletu mohou zúčastnit pouze ti, kdo se včas přihlásili u paní starostky.

Návrat v odpoledních hodinách.

Večer od 18 hodin jsou zvány do parku všechny děti

k opékání špekáčků.

                                                      OÚ a SDH Otmíče

slunko