Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu

katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Otmíče obce Otmíče bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Otmíče, v kanceláři OÚ, a to ve dnech od 14.9. 2015 do 25. 9. 2015 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu

více na veřejné desce v příloze PDF