Co patří do bioodpadu?

Mezi bioodpad patří:

*kousky větví keřů a stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem, piliny)

*listí, tráva, plevel, hlína z květináčů *zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce

*zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.)

*čajové sáčky, kávová sedlina Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady. Žádáme občany, aby zejména keře a stromy do kontejneru dávali ve stavu výše uvedeném !!!

Děkujeme. OÚ Otmíče