Změna BUSové linky 648

Po domluvě s PID dopravcem je od pondělí 10. 5. 2021 spoj linky 648, který vyjíždí z Praskoles, prodloužen z Otmíčů s odjezdem v 7:35 hodin, děti budou u školy v Komenského ul. 7:51 hod.
Vzhledem k rotační výuce není dle dopravce nutné zavádět posilové spoje, a proto výše uvedené řešení bude sloužit jako dočasné za původní posilový spoj z Otmíčů v 7:22 hod.