Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 8.12.2020

Místo konání: Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání: 8. 12. 2020 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu 4/20

4) Kontrola plnění usnesení

5) Doručená pošta

6) Rekonstrukce obecního úřadu-dotace žádost

7) Návrh rozpočtu obce na rok 2021

8) Návrh rozpočtu DSO Hořovicka a Mikroregionu Hořovicka

9) Inventura 2020

10) Různé

11) Diskuse


V Otmíčích, dne 30. 11. 2020

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 11. 2020

Jméno a podpis: Diana Hrdličková