Úřední hodiny pro veřejnost opět zahájeny

Úřední hodiny pro veřejnost jsou od 24. listopadu 2020 opět zahájeny.

Pokud se situace ohledně výskytu koronaviru nezhorší, budou úřední hodiny pro veřejnost zahájeny dne 24.11.2020.

Používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), které brání šíření kapének ( rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky).

Dodržujte odstup mezi osobami alespoň dva metry.

Dodržuje hygienu rukou.

Je to to nejmenší a přitom tak důležité. Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie.

OÚ Otmíče, dne 15.11.2020


Původní znění z 22.10.20 uvedené v citaci se ruší:


Vzhledem k omezení pohybu a možnosti setkávání lidí za účelem zpomalení šíření nákazy koronaviru komunitním šířením (lockdown) se úřední hodiny pro veřejnost do odvolání nekonají.

V souvislosti s opatřením rozhodnutí Vlády České republiky krizového zákona d mohou být vyřizovány pouze neodkladné úřední záležitosti.

V případě, že tedy máte neodkladnou úřední záležitost, kontaktujte prosím telefonicky starostku obce pí Hrdličkovou a to na telefonním čísle 724 181 371.

Ve věci plateb povinných místních poplatků je primárně upřednostňována bezhotovostní platba na příslušný účet obce, bližší informace najdete na stránkách obce  www.otmice.cz  .

Splatnost poplatků byla již na jaře prodloužena do 31.10.2020 ( jinak 31.5.2020)

Děkujeme za pochopení                    

                                                                                              OÚ Otmíče, dne 22.10.2020