Porovnání vodného a stočného za rok 2020

V příloze celkové porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2020, které jsme na základě §36 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích odeslali na Ministerstvo Zemědělství.