Úřední hodiny pro veřejnost zahájeny.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou od 5. května 2020 opět zahájeny.

Pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, dne 28.4.2020 Sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 17. května 2020

Používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), které brání šíření kapének ( rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky).
Dodržujte odstup mezi osobami alespoň dva metry.
Krizové opatření vlády nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, avšak toto omezení neznamená, že by na jednom veřejně dostupném místě (náměstí, park, ulice…) muselo být pouze 10 lidí současně, přičemž i jednotlivé skupiny musí dodržovat vzájemný odstup 2 metry.

Ve věci plateb povinných místních poplatků na tento rok (odpad a pes) je i nadále primárně upřednostňována bezhotovostní platba na příslušný účet obce, bližší informace najdete na stránkách obce www.otmice.cz .

                                                   OÚ Otmíče, dne 28.4.2020