Střednědobý výhled rozpočtu obce Otmíče na rok 2021, 2022, 2023

Střednědobý výhled byl aktualizován na základě použití financování – navýšení částky z důvodu splátky úvěru, kdy v roce 2020 obec uzavřela novou smlouvu na rekonstrukci obecní komunikace a dále použití prostředků z minulých let na použití opravy místní kapličky nebo budovy čp. 16.