Informace pro občany ohledně opravy místní komunikace v Otmíčích

Dne 9. 3. 2020 začne oprava místní komunikace (obr.níže). Upozorňujeme občany, kteří vlastní nemovitosti při místní komunikaci, aby se v době oprav řídili pokyny vedoucího stavby nebo stavebního dozoru ohledně parkování aut a bezpečnosti vlastního zdraví. Oprava bude prováděna po etapách, tudíž aktuální opravovaná část bude vždy uzavřena. Okolo komunikace budou dány obrubníky a u vašich vjezdů budou položeny naležato. Po odkrytí starého povrchu komunikace nevíme, v jakém stavu bude dešťová kanalizace, proto raději počítáme i s havarijní opravou této kanalizace, která se bude řešit operativně. Celá akce dotované části komunikace vyjde na 4.618.892,- Kč, kdy dotace z MMR činí 3.233.224,- Kč. Část cesty musíme financovat celou, protože není zcela v našem majetku a nemohla být začleněna do dotace, která bude obec stát ještě dalších cca 1.067.000 Kč. Celkem oprava místní komunikace vyjde na 5.686.000 Kč, Případný havarijní stav kanalizace musíme také hradit z vlastních prostředků. Termín ukončení akce předpokládáme za 3-4 týdny (dle potřeb stavby).

Děkujeme za pochopení vzniklé situace při opravě a doufáme, že budeme nakonec všichni spokojeni.
Diana Hrdličková, starostka obce Otmíče