Svoz nebezpečného odpadu pro občany Otmíče 19.10.2019

ve spolupráci s obecním úřadem Otmíče uskuteční

sobota 19.10.2019

Otmíče14.45 – 15.05 hod

Čas příjezdu na stanoviště je pouze orientační, dle množství odpadu. V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 602 388 495

Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky

  • znečištěné obaly od barev, olejů apod.
  • zářivky, výbojky
  • AKU – baterie
  • suché galvanické články – monočlánky
  • pneumatiky
  • televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
  • vyřazené léky
  • oleje, olejové filtry
  • lednice, mrazáky

Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Obecní úřad. Právnické osoby platí dle platného ceníku . Všem občanům děkujeme za spolupráci a za   kladný vztah k životnímu prostředí.

Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky.Pokud bude elektrozařízení nekompletní, bude považováno za odpad a bude OÚ/MěÚ fakturováno v plné výši.