Návrh rozpočtu – dobrovolný svazek obcí 2015

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka zajišťující dopravní obslužnost byl sestaven jako schodkový, schodek je vyrovnán částí výsledků hospodaření let minulých. Na jednání valně hromady svazku byl schválen dodatek č. 16 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti regionu Hořovicka v r. 2015, kterým se zvyšuje dotace obcí o cca 1,26 %. O toto navýšeni bvla provedena úprava dotací jednotlivých obcí, jednotlivé částky byly zaokrouhleny. Příspěvek na režii zůstává ve výši roků předcházejících, v ostatních příjmech se jedná o přijaté úroky.
Rozpočet výdajů vychází z výše uvedeného sdělení. Odměny a odvody jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v letech předcházejících, v ostatních výdajích jsou rozpočtovány bankovní poplatky a aktualizace softwaru, ve kterém je účetnictví zpracováváno (zatím neznám přesnou částku).

Stažení celého dokumentu zahájíte zde.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *