Změna úředních hodin z důvodů Pálení čarodějnice


V úterý dne 30. dubna 2019 se úřední hodina nekoná z důvodu akce „Pálení čarodějnice“


Pálení čarodějnice se koná v úterý dne 30.4.2019  v 18 hodin v místnímparku. Špekáčky pro děti budou zajištěny . Masky jsou vítány