Výzva pro vlastníky lesů

Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.

JAK POSTUPOVAT?

1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře (OLH) Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte, kontaktuje místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na obci s rozšířenou působností (ORP), kde vám sdělí nezbytné informace.

2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL Každý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo prostřednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSL je vždy příslušný odborný pracovník úřadu ORP.

3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace, zalesnění, výchova lesních porostů, oplocenky atd.).