Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka na rok 2019


Rozpočet DSO na rok 2019 ( schválený)

 

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovická na rok 2019 byl schválen na jednání valné hromady dne 10. prosince 2018.

Dodatkem č. 20 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti regionu Hořovicka v roce 2019 došlo k nárůstu o cca 6,5 %. Dotace obcí se navýšila o 6,5 %, doplatek bude kryt financováním z minulých let.

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnostina území regionu Hořovická na rok 2019 je zveřejněn na internetových stránkách – Město Hořovice -Mikroregion – Základní dokumenty DSO doprava, v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 215 Městského úřadu Hořovice u paní Kateřiny Lukešové.