Návrh rozpočtu mikroregionu Hořovicka na rok 2019PŘÍJMY Rozpočet
Březová 9 450
Bzová 13 920
Drahelčice 28 410
Felbabka 8 490
Hořovice 205 020
Hostomice 49 560
Hředle 11 670
Hvozdec 7 800
Chaloupky 14 730
Chlustina 6 840
Jívina 5 460
Komárov 69 900
Kotopeky 9 120
Lochovice 34 620
Malá Víska 2 760
Neumětely 17 100
Osov 9 990
Otmíče 5 400
Podluhy 19 500
Praskolesy 26 760
Rpety 14 700
Stašov 13 890
Tlustice 29 010
Točník 7 080
Zaječov_____________________________________________________ 42 180
Celkem položka 4121______________________________________ 663 360
dotace SMO________________________________________________ 705 000
práce pověřence___________________________________________ 144 000
Celkem příjmy___________________________________________ 1 512 360
V Ý D A J E
§ 3900 platy a odvody-příspěvek SMO 705 000
§6310 bankovní poplatky 5 000
§ 6409 běžné výdaje na provoz 335 000
_________rezerva______________________________________________467 360
Celkem 1512 360