Návrh rozpočtu DSO na rok 2019


Celá verze ve formátu PDF/A


Návrh rozpočtu
Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovická na rok 2019
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovická byl sestaven jako schodkový, schodek je vyrovnán částí hospodaření minulých let.
Dodatkem č. 20 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti regionu Hořovická v roce 2019 dochází k nárůstu o cca 2%. Dotace obcí se navyšuje o 2%, doplatek bude kryt financováním z minulých let. Odměny a odvody jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v předcházejících letech, v ostatních výdajích jsou rozpočtovány bankovní poplatky a aktualizace softwaru, ve kterém je účetnictví zpracováváno (přesnou částku zatím nemáme). připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle §39 odst.6 zákna č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 5.12.2018 nebo ústně při jeho projednávání dne 10.12.2018. Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je součástí návrhu rozpočtu zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 a o jeho skutečném plnění. Návrh rozpočtu DSO na rok 2019 je zveřejněn na Internetových stránkách města Hořovice – mikroregion – základní dokumenty DSO doprava, v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 215 Městského úřadu Hořovice u paní Kateřiny Lukešové.