Návrh rozpočtu obce Otmíče na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Otmíče na rok 2019 ve verzi PDF/A

 příjmy: par
Daňové příjmy X 1 740 700
Přijaté dotace X 60 900
Pitná voda 2310 5 000
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 21810
Kom.služby a úz.rozvoj 3639 14 600
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 40 000
Činnost místní správy 6171 71200
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úrok) 6310 200
Celkem příjmy: 1 954 410

 

 

 výdaje: par
Silnice – zimní údžba, odkup pozemků 2212 85 000
Pitná voda – úrok z úvěru 2310 70 000
Nakládání s odpady – vývoz jímky 2321 4 000
Ostatní záležitosti kultury a církví 3399 40 000
Sportovní zařízení 3412 63 410
Veřejné osvětlení 3631 45 000
Územní plánování 3635 10 000
Územní rozvoj obce 3639 20 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 10 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 150 000
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 130 000
Ostatní nakládání s odpady – bio a velkoobjemový odpad 3729 20 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 30 000
Požární ochrana – dobrovolná část 5512 100 000
Zastupitelstva obcí 6112 475 000
Činnost místní správy 6171 398 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 10 000
Pojištění funkčně nespecifikované 6320 15 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené – dopravní obslužnost 6409 39 000
výdaje: 1714 410
Financování 240 000
Celkem výdaje : 1 954 410