Rozpočtová opatření 16 a 17 z roku 2018

Rozpočtová opatření č. 16 a 17 2018 ve verzi XLS

Organizace: 00509795
Obec Otmíče
Číslo změny : 16 / 2018
Ke dni :     15.10.2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
navýšení rozpočtu
DPFO 231 10 11 11 35 000,00
DPFO 231 10 11 12 7 500,00
DPPO 231 10 11 21 2 000,00
Pitná voda – služby 231 10 23 10 51 69 17 200,00
Kultura – nákup materiálu 231 10 33 99 51 39 7 400,00
Kultura – služby 231 10 33 99 51 69 2 500,00
Separovaný odpad 231 10 37 23 51 69 11 700,00
Vnitřní správa – pohoštění 231 10 61 71 51 75 3 400,00
Vnitřní správa – plyn 231 10 61 71 51 53 500,00
Vnitřní správa – voda 231 10 61 71 51 51 1 800,00
RO č. 16/2018  schváleno starostkou obce dne 15. 10 2018
Číslo změny : 17 / 2018
Ke dni :     30.10.2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
navýšení rozpočtu
DPH 231 10 12 11 50 000,00
Veřejné osvětlení – materiál 231 10 36 31 51 39 2 900,00
DPPO 231 10 61 71 51 69 47 100,00
RO č. 17/2018  schváleno starostkou obce dne 31. 10 2018
Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče
Vyvěšeno na úřední desce   a   elektronicky na: www.otmice.cz
dne : 12. 11. 2018