Důležité informace pro občany na rok 2015

Na tomto odkazu >> Důležité informace pro občany obce Otmíče na rok 2015 << si můžete stáhnout PDF dokument týkající se informací ohledně biologicky rozložitelných komun.  odpadů (tzv. BRKO) a jejich povinnosti s jejich nakládáním. Dále nám nařizuje nové nakládání s kovovým odpadem.

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2014 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb.:

Biologicky rozložitelné komunální odpady

(1) Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

(2) Tato povinnost je splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je s ohledem na následný způsob využití soustřeďován společně s biologickým odpadem živočišného původu.

(3) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.

(4) Biologickým odpadem živočišného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který obsahuje nebo přišel do kontaktu s biologicky rozložitelným odpadem živočišného původu z kuchyní a stravoven.

Obecní úřad Otmíče uvažuje o nájmu velkoobjemového kontejneru na bioodpad od firmy AVE. Tím by obec splnila zákonnou povinnost o shromažďování bioodpadu. Bohužel nemáme uzamykatelné místo na tento kontejner, a proto bude záležet na nás, jak toto třídění budeme dodržovat. Pro obec to budou další náklady, tak doufáme, že lidé ocení tuto službu sběru bioodpadu a budou pravidla dodržovat. S místem na kontejner se předběžně počítá v místech u studny (za zahradou Kříkavových).

A další paragraf z výše uvedené vyhlášky:

§3

Papír, plasty, sklo a kovy

(1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a kovů.

(2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také v případě, že jsou s ohledem na systém dalšího nakládání některé z těchto odpadů soustřeďovány společně, pokud tím nedojde ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto odpady byly soustřeďovány samostatně.

Jak z paragrafu 3 vyplývá, musí obec třídit i kovy. Před Vánoci jsme se sešli s firmou AVE, kde jsme řešili i tuto otázku. Firma AVE nám oznámila, že kov z domácností (tzn. plechovky, obaly, víčka) budeme třídit společně s plasty do žlutých kontejnerů a oni to dále roztřídí, je to zatím pro nás nejlevnější varianta. Takže se nebojte třídit kovové obaly do žlutých kontejnerů na plast. Pokud kovové obaly nebudeme třídit, hrozí obci pokuta. AVE nám povede přehled o sběru tohoto odpadu a bude nás informovat o jeho množství.

Úřední hodiny OÚ Otmíče na rok 2015:

každé úterý od 17,00 – 18,00 (v nutných případech po telefonické domluvě i v jiný termín)

Máme kontaktní místo Czech Point a lidé si mohou přijít zažádat o výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z bodového hodnocení řidiče atd.

Nové internetové stránky: www.otmice.cz

Nový e-mail: otmice@email.cz

Ještě mi dovolte jedno přání:

Novoroční předsevzetí ať se Vám vyplní,
srdce ať se radostí zaplní,
do nového roku ať vstoupíte s radostí,
se zdravím, štěstím a bez starosti přeje

Obecní úřad Otmíče

 

 

Diana Hrdličková – starostka obce – tel. 724 181 371

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *