Rozpočtová opatření č. 14 z roku 2018

Rozpočtová opatření č. 14 2018

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Organizace: 00509795
Obec Otmíče
Číslo změny : 14 / 2018
Ke dni :     31. 8. 2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
navýšení rozpočtu
daň z hazardních her 231 10 13 81 3 700,00
služby-režie č.p. 16 231 10 61 71 21 11 1 300,00
vyúčtování pojistného 231 10 63 20 23 24 1 940,00
plnění pojistné události – VO 231 10 64 09 23 24 24 610,00
soudní poplatek – odvolání 231 10 61 71 51 92 1 200,00
veřejné osvětlení – oprava VO 231 10 36 31 51 71 30 350,00
RO č. 14/2018  schváleno starostkou obce dne 31. 8. 2018
Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče
Vyvěšeno na úřední desce   a   elektronicky na: www.otmice.cz
dne : 3. 9. 2018