Nové slevy ve veřejné dopravě od 1. 9. 2018

Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází od 1. 9. 2018 ke změnám týkajícím se dětí, studentů a také seniorů starších 65 let.

Ruší se zcela žákovské jízdné se slevou 62,5% a studentské jízdné se slevou 25% a nově se zavádí sleva 75% z plného (obyčejného) jízdného pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let a studenty do 26 let, a to neomezeně, tzn. i o víkendech a školních prázdninách. Dále se zavádí sleva 75% z plného obyčejného jízdného pro občany starší 65 let. Za každou jízdu v prostředku veřejné hromadné dopravy, autobusu i vlaku (ve 2. vozové třídě), tak zaplatí cestující nejvýše 25% z plného obyčejného jízdného.

V rámci jednotlivých MHD (Městská hromadná doprava) mohou platit jiná pravidla!

Jak cestující bude prokazovat nárok na slevu?

Cestující ve věku do 15 let

nebudou potřebovat k nákupu jízdenky se slevou 75 % žádný doklad o věku. Zatímco doposud se nárok na poloviční slevu z jízdného pro děti do 15 let musel prokazovat od 10 let „dětským“ průkazem, nově se hranice posouvá až na 15 let.

Cestující od 15 do 18 let

musí, v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy, prokázat svůj věk úředně vydaným platným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas), žákovským průkazem prokazující věk cestujícího nebo nově i průkazem ISIC. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 15 do 18 let, povinně vyplněno jméno, příjmení a datum narození a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího. K ostatním informacím uvedeným v žákovském průkazu nebude při kontrole věku přihlíženo.

Studenti od 18 do 26 let

musí, v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy ČR, prokázat nárok na slevu 75 % platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzený školou (stejný, jako doposud) nebo nově i platným průkazem ISIC.

Cestující od 65 let

musí, v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy, prokázat nárok na slevu 75 % úředně vydaným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas).