Rozpočtové opatření č.: 11 / 2018

Rozpočtová opatření č. 11 2018

Organizace: 00509795

Obec Otmíče
Číslo změny : 11 / 2018
Ke dni :     6. 6. 2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
převod mezi paragrafy
kultura – materiál 231 10 33 19 51 39 -3 000,00
231 10 33 99 51 39 3 000,00
kultura – služby 231 10 33 99 51 75 -5 000,00
231 10 33 99 51 69 5 000,00
kultura – pohoštění 231 10 33 19 51 75 -15 000,00
231 10 33 99 51 75 15 000,00
kultura – věcné dary 231 10 33 19 51 94 -2 000,00
231 10 33 99 51 94 2 000,00
RO č. 11/2018 schváleno starostkou obce dne  6.6.2018
Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče
Vyvěšeno na úřední desce   a   elektronicky na: www.otmice.cz
dne : 11.6.2018