Rozpočtové opatření č.: 8,9 a 10 / 2018

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ verze xls: Rozpočtová opatření č. 8 – 10 2018
Organizace: 00509795
Obec Otmíče
Číslo změny : 8 / 2018
Ke dni :     7. 5. 2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
převod mezi paragrafy
ostatní záležitosti kultury 231 10 33 99 51 39 -20 000,00
kultura – materiál 231 10 33 19 51 39 3 000,00
kultura – pohostění 231 10 33 19 51 75 15 000,00
kultura – věcné dary 231 10 33 19 51 94 2 000,00
navýšení rozpočtu
SDH – sběr kovového odpadu 231 10 55 12 21 11 5 380,00
SDH – výstavba HZ 231 10 55 12 61 21 5 380,00
RO č. 8/2018 schváleno starostkou obce dne  7.5.2018
Číslo změny : 9 / 2018
Ke dni :     10. 5. 2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
navýšení rozpočtu
oprava chodníku a plotu u čp.16 231 10 36 39 51 71 50 000,00
DPH 231 10 12 11 50 000,00
RO č. 9/2018 schváleno starostkou obce dne  10.5.2018
Číslo změny : 10 / 2018
Ke dni :     15. 5. 2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
navýšení rozpočtu
oprava chodníku a plotu u čp.16 231 10 36 39 51 71 50 000,00
DPH 231 10 12 11 50 000,00
RO č. 10/2018 schváleno starostkou obce dne  15.5.2018
Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče
Vyvěšeno na úřední desce   a   elektronicky na: www.otmice.cz
dne : 5.6.2018