Rozpočtové opatření č. 5,6 a 7 / 2018

Rozpočtová opatření č. 5 – 7 2018 ve verzi xls


Organizace: 00509795
Obec Otmíče
Číslo změny : 5 2018
Ke dni : 17.4.2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
převod mezi paragrafy
sport.zařízení-víceúčel.hřiště 231 10 00000 0000 00 34 12 61 21 0 -50 000,00
oprava chodníku u HZ a čp.16 231 10 00000 0000 00 36 39 51 71 0 50 000,00
RO č. 5/2018 schváleno starostkou obce dne 17.4.2018
Číslo změny : 6 2018
Ke dni : 24.4.2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
převod mezi paragrafy
sport.zařízení-víceúčel.hřiště 231 10 00000 0000 00 34 12 61 21 0 -34 000,00
výstavba HZ 231 10 00000 0000 00 55 12 61 21 0 -16 000,00
oprava chodníku u HZ a čp.16 231 10 00000 0000 00 36 39 51 71 0 50 000,00
RO č. 6/2018 schváleno starostkou obce dne 24.4.2018
Číslo změny : 7 2018
Ke dni : 30.4.2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
převod mezi paragrafy
území obce – výsadba zeleně 231 10 00000 0000 00 36 39 51 39 0 6 000,00
místní správa – materiál 231 10 00000 0000 00 55 12 51 39 0 -6 000,00
RO č. 7/2018 schváleno starostkou obce dne 30.4.2018
Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče
Vyvěšeno na úřední desce   a   elektronicky na: www.otmice.cz
dne : 7.5.2018