Rozpočtové opatření č. 4 / 2018

Rozpočtová opatření č. 4 2018 ve verzi EXCEL

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Organizace: 00509795
Obec Otmíče
Číslo změny : 4 2018
Ke dni : 20.3.2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
navýšení rozpočtu
Péče o veřejnou zeleň obce 231 10 00000 0000 00 37 45 51 39 0 8 000,00
Místní správa – služby 231 10 00000 0000 00 61 71 51 69 0 -2 980,00
VO – vyúčtování elektřiny 231 10 00000 0000 00 36 31 23 24 0 960,00
SDH – vyúčtování elektřiny 231 10 00000 0000 00 55 12 23 24 0 660,00
Místní správa – vyúčtování elektřiny 231 10 00000 0000 00 61 71 23 24 0 3 400,00
RO č. 4/2018 schváleno starostkou obce dne 20.3.2018
Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče
Vyvěšeno na úřední desce   a   elektronicky na: www.otmice.cz
dne : 12.4.2018