Svoz nebezpečného odpadu 21.4.2018

ve spolupráci s obecním úřadem Otmíče uskuteční

 

sobota 21.4.2018

 

Otmíče 13.25 – 13.45 hod   
   
   

Čas příjezdu na stanoviště je pouze orientační, dle množství odpadu. V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 725 779 792

Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky

  • znečištěné obaly od barev, olejů apod.
  • zářivky, výbojky
  • AKU – baterie
  • suché galvanické články – monočlánky
  • pneumatiky
  • televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
  • vyřazené léky
  • oleje, olejové filtry
  • lednice, mrazáky

 

Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Obecní úřad. Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2012. Všem občanům děkujeme za spolupráci a za   kladný vztah k životnímu prostředí.

AVE svoz nebezpečného odpadu