Rozpočtová opatření č. 2 a 3 / 2018

Rozpočtová opatření č. 2 2018

Rozpočtová opatření č. 3 2018

navýšení rozpočtu
nájem pozemků 2017 – Bavoryně 231 10 0000 0000 00 36 39 21 31 0 47 800,00
Místní správa – PC + tiskárna 231 10 0000 0000 00 61 71 51 37 0 25 760,00
SDH – výstavba HZ 231 10 0000 0000 00 55 12 61 21 0 22 040,00
RO č. 2/2018 schváleno starostkou obce dne 20.2.2018
Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče
Vyvěšeno na úřední desce   a   elektronicky na: www.otmice.cz
dne : 12.3.2018

 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Organizace: 00509795
Obec Otmíče
Číslo změny : 3 2018
Ke dni : 5.3.2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
navýšení rozpočtu
dotace – volby prezident 231 10 98008 0000 00 00 00 41 11 0 13 316,00
volby prezident – mzdy 231 10 98008 0000 00 61 18 50 21 0 10 621,00
Místní správa – PC + tiskárna 231 10 98008 0000 00 61 18 51 39 0 842,00
Místní správa – PC + tiskárna 231 10 98008 0000 00 61 18 51 73 0 293,00
SDH – výstavba HZ 231 10 98008 0000 00 61 18 51 75 0 1 560,00
RO č. 3/2018 schváleno starostkou obce dne 5.3.2018
Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče
Vyvěšeno na úřední desce   a   elektronicky na: www.otmice.cz
dne : 12.3.2018