Rozpočtová opatření č. 1/2018

Rozpočtová opatření č. 1 2018 ve formě XLS.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Organizace: 00509795
Obec Otmíče
Číslo změny : 1 2018
Ke dni : 31.1.2018
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
navýšení rozpočtu
dotace na výkon st.správy 231 12 0000 0000 00 00 00 41 12 5,90
Místní správa – opravy a udržování 231 10 0000 0000 00 61 71 51 71 5,90
RO č. 1/2018 schváleno starostkou obce dne 31.1.2018
Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče
Vyvěšeno na úřední desce   a   elektronicky na: www.otmice.cz
dne : 28.2.2018