Rozpočtová opatření č. 11/2017

Číslo změny : 11 / 2017
Ke dni : 20.11.2017
SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč
navýšení rozpočtu
Místní správa – režie 231 10 0000 0000 00 61 71 21 11 7 000,00
Místní správa – ostatní os.výdaje 231 10 0000 0000 00 61 71 50 21 7 000,00
převod mezi paragrafy
veřejné osvětlení – materiál 231 10 00000 0000 00 36 31 51 39 5 000,00
silnice – pozemky 231 10 00000 0000 00 22 12 61 30 -5 000,00
RO č. 11 schváleno starostkou obce obce  dne 20.11.2017
Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče
Vyvěšeno na úřední desce   a   elektronicky na: www.otmice.cz
dne : 14.12.2017

verze xls : Rozpočtová opatření č. 11 2017